• Inauguration Euralille Besix Red 9 août 2012

  En livrant l’immeuble de bureaux “Perspective”, un des derniers maillons du quartier d’Euralille 1, BESIX RED fait une arrivée remarquée sur le marché français. Un premier pas réussi, avec l’aide de son partenaire Nacarat, et qui en laisse présager beaucoup d’autres. Le 11 juillet 2012, l’équipe de BESIX RED est sur le pont pour l’inauguration

  0 Comments10 avril 2014
 • Pose de la première pierre – Ensor & Delvaux

  Le projet Ensor & Delvaux à Woluwé-Saint-Lambert s’inscrit dans une dynamique de développement immobilier de qualité en région bruxelloise Ce 11 février 2014, le bourgmestre de Woluwé-Saint-Lambert, Olivier Maingain, en présence de Rudi Vervoort, Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, de l’Echevine du Logement, Michèle Nahum-Hasquin et de l’Echevin de l’Urbanisme, Jean-François Thayer, a posé la

  0 Comments6 avril 2014
 • Motel One, pose de la première pierre

  Le repositionnement réussi d’un immeuble de bureaux en hôtel de nouvelle génération. Le promoteur BESIX RED et Motel One, hôtelier plusieurs fois primé, ont développé un partenariat efficace et dynamique pour le premier hôtel Budget Design de la capitale de l’Europe. Ce 3 septembre 2012, le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Freddy Thielemans et

  0 Comments6 avril 2014
 • Inauguration Euralille Besix Red 9 août 2012

  En livrant l’immeuble de bureaux “Perspective”, un des derniers maillons du quartier d’Euralille 1, BESIX RED fait une arrivée remarquée sur le marché français. Un premier pas réussi, avec l’aide de son partenaire Nacarat, et qui en laisse présager beaucoup d’autres. Le 11 juillet 2012, l’équipe de BESIX RED est sur le pont pour l’inauguration

  0 Comments5 avril 2014
 • Motel One, pose de la première pierre

  Le repositionnement réussi d’un immeuble de bureaux en hôtel de nouvelle génération. Le promoteur BESIX RED et Motel One, hôtelier plusieurs fois primé, ont développé un partenariat efficace et dynamique pour le premier hôtel Budget Design de la capitale de l’Europe. Ce 3 septembre 2012, le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Freddy Thielemans et

  0 Comments1 avril 2014
 • Pose de la première pierre – Ensor & Delvaux

  Le projet Ensor & Delvaux à Woluwé-Saint-Lambert s’inscrit dans une dynamique de développement immobilier de qualité en région bruxelloise Ce 11 février 2014, le bourgmestre de Woluwé-Saint-Lambert, Olivier Maingain, en présence de Rudi Vervoort, Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, de l’Echevine du Logement, Michèle Nahum-Hasquin et de l’Echevin de l’Urbanisme, Jean-François Thayer, a posé la

  0 Comments1 avril 2014
Document sans nom

Binnenkort wordt een kantoorgebouw uit de jaren zestig aan de Arduinkaai nieuw leven ingeblazen: The Cosmopolitan. Onder impuls van BESIX RED en dankzij het talent van BODGAN & VAN BROECK wordt met The Cosmopolitan een gemengd complex verwezenlijkt in een nieuw en hoogwaardig vastgoedproject.
The Cosmopolitan aan de Arduinkaai in hartje Brussel mag een toonbeeld worden genoemd van de insteek die BESIX RED hanteert.

De selectie van architectenkantoor BOGDAN & VAN BROECK na de ontwerpwedstrijd getuigt van de wil van BESIX RED om het wonen in de stad te bevorderen met een resoluut eigentijds en grootstedelijk gebouw, dat zeer duidelijk de geest belichaamt die de ontwikkelaar nastreeft voor dit nieuwe vastgoedproject.

Architectenkantoor Bogdan & Van Broeck
Het kantoor BOGDAN & VAN BROECK geniet naam en faam in binnen- en buitenland dankzij zijn talrijke verwezenlijkingen en awards, en zijn keuze voor architectuur van topkwaliteit die beantwoordt aan de inbreidingsbehoeften. Oana Bogdan en Leo Van Broeck zijn beide actief aan de K.U. Leuven, waar ze stedenbouw, architectuur, morphological engineering en constructie doceren. Bovendien zetelen ze regelmatig in wedstrijdjury’s en zetten ze zich in voor de architecturale kwaliteit in het algemeen.

Hun credo is de absolute noodzaak om de steden te verdichten, aangezien een optimale benutting van de beschikbare bebouwde oppervlakte een cruciale uitdaging vormt voor de mens. BOGDAN & VAN BROECK zijn geëngageerde architecten, die er rotsvast van overtuigd zijn dat voor de architectuur op basis van dit uitgangspunt een sleutelrol is weggelegd in de vrijwaring van het leefmilieu en toekomst van onze planeet.

0 Comments