Amerikaans Staatsdepartement geïnteresseerd in Immobel en BESIX RED’s Sint-Michielswarande

Immobel en BESIX RED kondigen aan dat het Amerikaans Staatsdepartement de overname overweegt van CSM Properties NV, eigenaar van de site Sint-Michielswarande (100.000 m² bebouwde oppervlakte) gelegen in Etterbeek, Brussel. De site van ongeveer 4 hectare is gelegen tussen de metrostations Mérode en Thieffry. De partijen voeren verkennende gesprekken.

Immobel en BESIX RED[1] verwierven de site Sint-Michielswarande in 2018. Begin 2021 vroegen ze een bouwvergunning aan om de site te herontwikkelen. Het lopende proces zal zijn normale verloop voortzetten.

 

[1] Handelend via CSM Properties SA, waarvan Immobel en BESIX RED elk 50% van de aandelen bezitten.