BESIX RED stelt OXYGEN voor, een nieuw hoogstaand woonproject in hartje Oudergem

Als dochter van de groep BESIX ontwikkelt BESIX RED sinds zijn oprichting projecten die uiteenlopen van woonprojecten met enkele tientallen appartementen tot grootschalige, gemengde vastgoedcomplexen, goed voor een totaal van zo’n 800.000 m².

BESIX RED kan bogen op een multidisciplinair team dat de vinger aan de pols houdt van de markt, en past een krachtdadig en visionair beleid toe dat prioriteit geeft aan de ontwikkeling van het omringende weefsel, in overleg met het gemeentebestuur en het gewest. “De klant blijft hierbij echter altijd centraal staan”, zegt Gabriel Uzgen, gedelegeerd bestuurder van BESIX RED.

Voor Oxygen kon dankzij de samenwerking tussen het gemeentebestuur en de vastgoedontwikkelaar een project uitgewerkt worden dat perfect beantwoordt aan de huidige uitdagingen op demografisch, maatschappelijk en milieuvlak.