Woningen

310 000 m² in ontwikkeling

Met 3 decennia ervaring in het creëren van plaatsen waar mensen kunnen wonen, ontwikkelt BESIX RED projecten die beantwoorden aan de specifieke noden van de inwoners.

De beste liggingen. Een bouwstijl van kwaliteit. Comfortabele, functionele en prestatiegerichte ruimtes. Naast de milieufactoren, betekent duurzaamheid, voor BESIX RED ook uw zin geven om in onze projecten te komen wonen.
De ambitie van Besix RED is het ontwerpen van projecten die bijdragen tot de ontwikkeling van een duurzame stad.

Voor investeerders, werkt BESIX RED specifieke gebouwen uit met een hoog rendement in overeenstemming met de beoogde huurmarkt.