CASA FERRERO Luxemburg

  • 29.500 m²

  • Perry Weber
    AKDV
    TDO

Oplevering voorzien eind 2019

Constructie van een kantoorgebouw van 29 500 m² waar de hoofdzetel van de firma FERRERO gevestigd zal zijn. Een referentieproject voor de tertiaire sector dat flexibiliteit, optimalisatie van ruimtes, gebruiksvriendelijkheid en nieuwe manieren van werken zal verenigen.

Het project FERRERO zal een ruimte zijn om in te leven en te ontmoeten, die bovenal het welzijn van zijn toekomstige gebruikers bevoorrecht.

Geleend uit de Italiaanse cultuur, omringt dit multifunctionele gebouw een atrium zoals een “Piazza Italia” en omringd door een uitgestrekt privaat park.

Het verenigt op een en dezelfde plaats een geheel van diensten die geschikt zijn voor gebruiksvriendelijkheid, comfort en de tevredenheid van zijn gebruikers (restaurants, fitnessruimte, auditorium, kapsalon, kleine handelszaken).

Het begunstigt interactie, creativiteit en prestaties dankzij de combinatie van klassieke bureaus, grote open werkruimtes, “flexbureaus”, verscheidene types vergaderzalen naargelang de behoeftes met meerdere coffee corners op elke verdieping,…

Het ontwerp op maat werd enerzijds toevertrouwd aan het Luxemburgs architectenbureau Perry Weber en daarnaast aan AKDV (binneninrichting) en TDO (space planning) om het specifieke gebruik ervan te finaliseren.