JETTE VILLAGE Jette

  • ± 20.000 m²

  • ASSAR
    Accarain-Bouillot

Verkaveling van een oude industriële site met als doel de bouw van 29 eengezinswoningen et 4 appartementsgebouwen van +/- 113 woningen. +/- 90 ondergrondse parkeerplaatsen zijn voorzien.

De bewoners genieten van een rustige wijk in de nabijheid van het Koningin Astrid.